MENU
Giỏ hàng (0)

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG HCM TẠI QUẬN 1 VÀ QUẬN 3
Nhận thanh toán bằng các loại thẻ VISA, MASTER, ATM không mất phí trên hệ thống cửa hàng YeLi.

GIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆM

GIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆM
GIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆMGIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆM

GIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆM

GIẢM MỘT CHÚT, ĐỂ XÀI ĐƯỢC HÀNG CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TIẾT KIỆM -
À, không phải giảm giá đâu.
Mà là giảm thần thánh hoá hàng hiệu, xem hàng hiệu là thứ gì đó rất cao xa, lung linh diệu vợi, hoàn hảo 100%, thì sau đó YeLi sẽ có giải pháp dành cho các chị. Vừa có sản phẩm tốt, tự tin mang đi khắp cùng trời cuối đất, nhưng vẫn tiết kiệm được khá nhiều tiền.
Thời buổi dòng tiền khó, nhưng trộm vía, YeLi lại được khách giới thiệu nhiều hơn mọi năm, đơn cũng đều đặn hơn mọi năm. Là vì, khách đã biết “giảm” kỳ vọng vào store, biết mình thực sự cần gì. Khi cần một chiếc túi, một đôi giày chất lượng tốt, hàng hiệu, độ nhận diện thương hiệu lớn, giữ được hình ảnh giá trị bản thân mà VẪN TIẾT KIỆM RẤT NHIỀU, thì nhớ là có YeLi nghen.

Màu

Quý khách vui lòng chọn Màu và Size tương ứng của sản phẩm.